Informatie over het schema

Ieder nieuw initiatief doorloopt een aantal stappen. Deze stappen zijn weergegeven in het proces ruimtelijk initiatief.
Bij de stappen van dit proces vindt u bullits.

Door op één van deze bullits te klikken worden de processtappen verduidelijkt aan de hand van korte filmpjes van een voorbeeldinitiatief of in tekst.

Your browser doesn't support the features required by impress.js, so you are presented with a simplified version of this presentation.

For the best experience please use the latest Chrome, Safari or Firefox browser.

Intake

Hoe gaat het in z'n gang

Terug koppeling

De initiatiefnemer krijgt te horen wanneer het initiatief in de werkgroep wordt behandeld.

Werkgroep

Werkgroep nieuwe initiatieven bespreekt uw plan

Priogebieden

Strategie gemeente bij Nieuwe Initiatieven

In stap 3 "Werkgroep" wordt door middel van een video meer uitleg gegeven. "ga naar de video"

Initiatief in priogebied
Initiatief niet in priogebied

STANDPUNT: Ja
HOUDING: Actief, zelf ontwikkelen dan wel regisseursrol, samenwerken
INZET: Veel capaciteit (jagen), actief accountmanagement, keuze instrumentarium
RISICO*:
STANDPUNT: Ja
HOUDING: Passief faciliteren = bestemmingsplan aanpassen. Loslaten, ga je gang
INZET: Weinig capaciteit
RISICO*:
STANDPUNT: Ja, mits ...
HOUDING: Actief faciliteren = meezoeken naar verbeteringen in programma en / of fasering en timing
INZET: Veel capaciteit, actief accountmanagement, keuze instrumentarium
RISICO*:
STANDPUNT: Nee, tenzij ...
HOUDING: Passief faciliteren = verbetersuggesties meegeven, afwachten, initiatiefnemer gaat zelf aan de slag
INZET: Weinig capaciteit, primaat bij stadsdeelmanagement, regulier accountmanagement
RISICO*:
STANDPUNT: Nee, tenzij ...
HOUDING: Passief faciliteren = alleen verbetersuggesties meegeven, afwachten, initiatiefnemer gaat zelf aan de slag
INZET: Weinig capaciteit
RISICO*:
STANDPUNT: Nee
HOUDING: Afwijzen, niet verder gaan met het initiatief
INZET: Geen capaciteit
RISICO*:

* Inschatting van risico’s als gevolg van: afwijken van beleid, bezwaren, financiële risico’s, relationele risico’s

Terug koppeling

College B&W

Route initiatieven

Initiatiefnemer

Brief aan de initiatiefnemer

Aan de slag of exit